Cable – Cổng Chuyển Đổi

Cáp HDMI Sang AV Ugreen (40223)
Bộ Chia HDMI 1 Ra 2 Cổng Ugreen (40201)
Dây USB Type C Ra 3.5 mm Ugreen (30632)
Cáp USB Type C Sang HDMI Ugreen (50314)
Sạc Dự Phòng HyperJuice 27000 MAH 130W USB-C
Bộ Chia HDMI 1 Ra 4 Cổng Ugreen (40202)