Cáp Máy Chiếu (VGA)

Letouch USB- C To VGA + USB 3.0 + Adapter
Letouch USB- C To HDMI + USB 3.0 + Adapter
Letouch Dual USB-C Hub Pro HDMI 4K
HyperDrive SOLO 7-in-1 USB-C Hub For MacBook
HyperDrive Ultimate USB-C (Full 11 Cổng)
Cáp USB-C To HDMI + USB 3.0 Ugreen (40374)
Cáp USB-C To HDMI + Lan + USB 3.0 Ugreen (40377)
Cáp USB-C To VGA + Hub USB 3.0 Ugreen (40375)
Cáp USB-C To HDMI + USB 3.0 Ugreen (30377)
USB-C To HDMI + VGA Chính Hãng Ugreen (30843)
HyperDrive Thunderbolt 3 USB-C Hub
USB_C Letouch Multi Port Adapter 8 in 1
HyperDrive USB Type-C Hub With 4K HDMI
Dock USB-C 3.0 Chuyển Đổi Đa Năng Ugreen 40258
Cáp USB-C To HDMI + USB + Lan Ugreen (30440)
USB-C To HDMI Chính Hãng Ugreen (40274)
Mini Displayport To HDMI  Hiệu Ugreen (10460)