Cáp Máy Chiếu (VGA)

USB-C To HDMI + VGA Chính Hãng Ugreen (50317)
Cáp USB-C To VGA + USB 3.0 (50210)  Ugreen
Cáp USB-C To HDMI + USB 3.0 Ugreen (40374)
Cáp USB-C To HDMI + Lan + USB 3.0 Ugreen (40377)
Cáp USB-C To VGA + Hub USB 3.0 Ugreen (40375)
Cáp USB-C To HDMI + USB 3.0 Ugreen (30377)
Cáp USB-C To VGA Chính Hãng Ugreen (30842)
USB-C To HDMI + VGA Chính Hãng Ugreen (30843)
LeTouch 8 in 1 USB C Hub Multi-Port Type C Adapter
Cáp USB-C To HDMI + USB + Lan Ugreen (30440)
USB-C To HDMI Chính Hãng Ugreen (40274)
Mini Displayport To HDMI  Hiệu Ugreen (10460)
Mini DisplayPort To VGA Hiệu Ugreen (10458)