CDRViewer Pro – Phần Mềm Mở Và Hỗ Trợ Xem File CorelDRAW Trên Mac

CDRViewer là phần mềm miễn phí được sử dụng trong việc mở và xem các tập tin CorelDRAW trên Mac.


➡ DWG Viewer – Công Cụ Trình File DWG Và DXF Ngay Trên Mac


Các tính năng nổi bật của CorelDRAW:

 

CDRViewer Pro – Phần Mềm Mở Và Hỗ Trợ Xem File CorelDRAW Trên Mac

 

CDRViewer Pro – Phần Mềm Mở Và Hỗ Trợ Xem File CorelDRAW Trên Mac

 

-           Mở các tập tin định dạng CorelDRAW trên Macbook.

-           CDRViewer Pro là phiên bản cao cấp (Pro) của CDR Viewer.

-           Phần mềm cho phép export sang định dạng PDF (có thể dùng để mở bằng Illustrator)

-           Chuyển các tệp tin CDR (CorelDRAW) sang định dạng tệp PDF vector.

-           Tất cả các tệp tin CDR đã mở trước đây đều được lưu trữ để truy cập nhanh hơn để sử dụng sau này

-           Hỗ trợ Cyrillic và các ký tự khác.


➡ Corel Painter 2017 Phiên Bản 2018 Vẽ Tranh Chuyên Nghiệp Trên Macbook


Dowload CorelDRAW:

 

CDRViewer Pro 1.0

 

CDRViewer Pro 2.1