FontAgent Pro – Phần Mềm Quản Lý Font Trên Macbook

FontAgent Pro tập hợp rất nhiều công cụ giúp bạn có thể quản lý phông chữ một cách đơn giản nhưng vô cùng hiểu quả.


➡ SQLite Manager - Công Cụ Quản Lý SQL Dành Cho Macbook


FontAgent Pro – Phần Mềm Quản Lý Trên Mac

 

FontAgent Pro hỗ trợ người dùng có thể tối ưu toàn bộ các phông chữ và cung cấp các tính năng hữu ích để đảm bảo sự toàn vẹn của chúng. Với phần mềm này, người dùng cũng có thể xây dựng nên các bộ tùy chỉnh font chữ cũng như khởi động chúng khi cần thiết.

 

FontAgent Pro – Phần Mềm Quản Lý Trên Mac

 

FontAgent Pro – Phần Mềm Quản Lý Trên Mac

 

Phần mềm cung cấp 2 tính năng cho việc so sánh và xem trước các văn bản tùy chỉnh như Font Player và Font để có thể in các mấu sách với các phông chữ khác nhau.


➡ DEVONthink Pro Office – Không Gian Lưu Trữ, Quản Lý Dữ Liệu Chuyên Nghiệp


Dowload FontAgent Pro:

 

FontAgent.Pro.v5.028

 

FontAgent.Pro.v7.2.2.

Bình luận về bài viết