IP Scanner – Hiển Thị Thông Tin Máy, Users, Địa Chỉ IP Của Macbook

IP Scanner thực hiện scan đồng thời xác định rõ ràng danh tính cho tất cả máy tính, thiết bị Internet qua mạng LAN.


➡ VueScan – Ứng Dụng Hỗ Trợ Scan Ảnh Trên Macbook Hiệu Quả Nhất


Chức năng chính của IP Scanner

 

Trong quá trình chạy ứng dụng IP Scanner sẽ xuất hiện phần ứng dụng tự động mở đường dẫn, bạn chỉ cần đóng lại rồi sử dụng bình thường là được.

Nhấn chọn chuột phải thực hiện Ping hay quét Port

Nhấn đúp chuột khi muốn hiện thông tin cụ thể

Hiển thị thông tin tên Thiết bị, Địa chỉ IP, địa chỉ MAC.

 

Kết quả hiển thị sau khi dùng scan

 

Kết quả hiển thị sau khi dùng scan

 


➡ ExactScan Pro for Mac – Công Cụ Scan, Định Dạng Nhiều Tài Liệu Văn Bản


Link download IP Scanner

 

IP Scanner 3.51

 

 

IP Scanner 3.53

 

 

Bình luận về bài viết