iTeleport – Ứng Dụng Kết Nối Nối VNC Và Remote Desktop Trên Mac

iTeleport là giải pháp được đánh giá cao trong quá tình hỗ trợ máy tính chạy các hệ điều hành như: Mac, Windows PC, Linux và các máy chủ VNC.


➡ Web2App – Chuyển Đổi Website Trở Thành Ứng Dụng Trên Desktop


Tính năng nổi bật của phần mềm iTeleport:

 

iTeleport – Chương Trình Kết Nối Nối VNC Và Remote Desktop Trên Macbook

 

iTeleport – Chương Trình Kết Nối Nối VNC Và Remote Desktop Trên Macbook

 

-           Iteleport hỗ trợ các kết nối tới bất kỳ đâu mà bạn muốn đến.

-           ITeleport cung cấp cho bạn toàn quyền kiểm soát chuột, Bàn phím Macbook và cung cấp một màn hình hiển thị hình ảnh phong phú với  máy tính của bạn mà không có bất kỳ giới hạn độ phân giải màn hình nào.

-           iTeleport cung cấp cho bạn truy cập UNLIMITED

-           Easy Mac, Windows PC và Linux được thiết lập cho VNC


➡ Remote Desktop Manager Enterprise – Quản Lý Remote desktop Cho Mac


Dowload iTeleport: