Refog Personal Monitor - Phần Mềm Giám Sát Từ Xa Các Máy Tính Macbook

Refog Personal Monitor là một công cụ giúp bạn trong việc giám sát từ xa các máy tính Macbook trên hệ thống, nó giống như một nhà quản lý thực hiện các phân tích.


➡ Theo dõi hệ thống trên MenuBar cùng với iSat Menus


Phần mềm theo dõi hoạt động máy tính Mac

 

Phần mềm theo dõi hoạt động máy tính Mac

 

Tính năng của phần mềm Refog Personal Monitor

 

- Ghi lại những hoạt động diễn ra trên máy tính Macbook: phần mềm Refog Personal Monitor có nhiệm vụ giúp bạn giám sát những hoạt động của máy bao gồm các thao tác gõ bàn phím Macbook, các hoạt động truy cập web, các ứng dụng được khởi chạy. 

- Điều hành ẩn: Khi phần mềm này hoạt động thì có thể bạn or người khác sẽ không biết rằng nó đang hoạt động vì nó tính năng điều hành ẩn. 

 

Phần mềm theo dõi hoạt động máy tính Mac

 

Phần mềm theo dõi hoạt động máy tính Mac

 

- An toàn: Refog Personal Monitor sẽ không bị các tác nhân bên ngoài như giả mạo hay gỡ bỏ nếu chưa được sự cho phép của máy chủ.

- Tính tương thích: Refog Personal Monitor có thể làm việc tốt trên nhiều hệ điều hành Mac OS X  khác nhau như Mac OS X 10.5 (Leopard), Mac OS X 10.6 (Snow Leopard), Mac OS X 10.7 (Lion) hoặc Mac OS X 10.8 (Mountain Lion)

 

Download Refog Personal Monitor

 

Refog Personal Monitor 1.4 (420)