Sạc Macbook

Sạc Macbook Air 45W Magsafe 1( Mid 2008 - Mid 2011)

1.350.000₫

Sản phẩm Sạc Macbook Air 45W Magsafe 1 được sử dụng chuyên biệt cho Macbook Air 11.6/13.3-inch Early 2008 đến Mid 2011 ( Không dùng cho các dòng Macbook Air Mid 2012 - Mid 2017 Loại hỗ trợ Magsafe 2) ...

Sạc Macbook Pro 60W Magsafe 1 ( Mid 2008 - Mid 2011)

1.350.000₫

Sản phẩm Sạc Macbook Pro 60w Magsafe 1 được sản xuất dành riêng cho các dòng Macbook Pro 13.3 Inch Mid 2008 đến Mid 2011 (Loại Macbook có ổ CD).Sản phẩm không dùng cho các dòng Macbook Pro có cổng magsafe 2 sản xuất...

Sạc Macbook Pro 85W Magsafe 1 (Mid 2008 - Mid 2011)

1.350.000₫

Sản phẩm Sạc Macbook Pro 85w Magsafe 1 được thiết kế chuyên dụng cho các dòng Macbook Pro 15.4 Inch (Loại có ổ CD) Mid 2008 đến Mid 2011. Sản phẩm không dùng cho các dòng Macbook có cổng kết nối Magsafe 2...

Dây Sạc Magsafe 1 (Model 2008 To 2011)

220.000₫

Trường hợp 1: Dây sạc Macbook Magsafe 1 sử dụng cho Macbook đời 2008,2009,2010,2011 Giá : 220k – Bảo hành 6 tháng ...

Sạc Macbook Air 45W Magsafe 2 (Early 2012 - Mid 2015)

1.450.000₫

Sản phẩm Sạc Macbook Air 45W Magsafe 2 được thiết kế chuyên dụng cho các dòng Macbook Air 11.6/13.3-inch Early 2012 đến Mid 2017 (Không dùng cho các dòng Macbook Air Mid 2008 - Late 2012 Loại hỗ trợ Magsafe 1) ...

Sạc Macbook Pro 60W Magsafe 2 (Early 2012 - Mid 2015)

1.450.000₫

Sản phẩm Sạc Macbook Pro 60w Magsafe 2 được thiết kế chuyên dụng cho các dòng Macbook Pro Retina 13.3 Inch Early 2012 đến Mid 2015 (Không dùng cho các dòng Macbook Pro Retina Early 2016 đến Late 2017 - Loại hỗ trợ cổng...

Sạc Macbook Pro 85W Magsafe 2 (Early 2012 - Mid 2015)

1.450.000₫

Sản phẩm Sạc Macbook Pro 85w Magsafe 2 được thiết kế chuyên dụng cho các dòng Macbook Pro Retina 15.4 Inch Early 2012 đến Mid 2015 ( Không dùng cho các dòng Macbook Pro Retina Early 2016 đến Late 2017 - Loại hỗ trợ...