Developer Tools

Shimo giúp hỗ trợ tốt nhất giao thức VPN Client cho Mac

  Thứ Ba, 24/04/2018  Đăng bởi: Lưu Thu

Shimo là VPN client linh hoạt nhất cho OS X và nó cho phép mọi người làm chủ thực sự. Nó hỗ trợ các giao thức hơn bất kỳ ứng dụng VPN khác như Cisco VPN, AnyConnect, IPSec, OpenVPN, PPTP / ...

Đọc tiếp

Ngôn ngữ lập trình Swift cho Mac OS và iOS qua iBooks

  Thứ Ba, 24/04/2018  Đăng bởi: Lưu Thu

Tài liệu Swift Programming Language (Ngôn ngữ lập trình Swift) có sẵn để bạn tải về cho Mac OS và iOS thông qua iBooks. Nó là một tài liệu tham khảo về ngôn ngữ Swift chính hãng của Apple , ...

Đọc tiếp

Phần mềm Webstorm giúp lập trình trên Mac OS

  Thứ Ba, 24/04/2018  Đăng bởi: Lưu Thu

WebStorm 10 cho mac cung cấp tất cả mọi thứ từ IDE phát triển web tốt nhất trên OS X. Hứa hẹn sẽ mang đến những cải tiến trong ngôn ngữ và hỗ trợ công nghệ, hiệu quả nhanh, các tính năng mớ...

Đọc tiếp