Cáp Chuyển Đổi USB-C

Cáp Chuyển USB Type C Sang HDMI + USB 3.0*3 +PD Ugreen (50209)
Cáp Chuyển USB Type C Sang 3*USB 3.0+HDMI+RJ45+SD&TF Ugreen (40873)
Cáp Chuyển USB Type C Sang VGA+USB 3.0*3 + PD Ugreen (50210)
Cáp Chuyển USB Type C Sang 3*USB 3.0+HDMI+RJ45+SD&TF Ugreen (50538)
Cáp USB-C To Jack 3.5mm kép Ugreen (AV144) MV