f

Người đăng: Phụ Kiện Macbook macviet.vn | 05/05/2023

Thay thế pin MacBook Pro 13" Touch Bar Cuối năm 2016, Tháo vít ngũ giác: bước 2, hình ảnh 1 trên 1

Trước khi tiếp tục, hãy tháo dây và tắt nguồn cho MacBook của bạn. Đóng màn hình và đặt nó lên một bề mặt mềm, phía trên hướng xuống.
Sử dụng trình điều khiển P5 Pentalobe để tháo sáu vít cố định phần thân dưới:
Hai vít có kích thước 6,2 mm
Bốn vít có kích thước 3,4 mm
Trong quá trình sửa chữa này, hãy giữ bản ghi của từng vít và đảm bảo chúng quay lại chính xác vị trí ban đầu của nó để tránh làm hỏng thiết bị của bạn.

 

 

Đang cập nhật bài viết