Apple cập nhật lỗi sạc cho MacBook

Vừa qua, Apple đã phát hành một vài cập nhật đó là Macbook SMC Firmware Update 1.4 và Macbook Pro SMC Firmware Update 1.4. Hai cập nhật này giúp Apple giải quyết vấn đề mà các model MTXT Macbook và Macbook Pro được sản xuất năm 2007-2008 gặp phải.

Sạc pin Macbook đúng cách theo khuyến cáo Apple

Macbook không nhận sạc,Cách khắc phục và xử lý

Apple cập nhật lỗi sạc cho MacBook


Lỗi sạc Macbook  không thể sạc khi cắm bằng adapter 60W hay 85W dạng chữ L dùng cho các dòng máy Macbook mới.

Lưu ý rằng 2 bản cập nhật này đòi hỏi HĐH Mac OS X 10.5.8 hay Mac OS X 10.6.4 trở lên.

Để có thể tải được 2 bản cập nhật này bạn có thể truy cập vào trang web của Apple,nhưng tốt hơn hết là bạn nên chạy trình Software Update và cài đặt Macbook của bạn. Ngoài ra bạn cũng nên kiểm tra xem nguyên nhân Macbook không nhận sạc và có biện pháp khắc phục sớm nhất.

Bình luận về bài viết