Nhìn chung, theo cuộc khảo sát có đến 71% người dùng hài lòng với các máy tính Mac gần gấp đôi con số 38% so với người dùng laptop Windows.

">