Lightroom 6.10 – Công Cụ Xử Lý Ảnh Phiên Bản Mới Của Lightroom

Adobe Lightroom 6.10  là lựa chọn hợp lý dành cho những ai muốn xử lý ảnh với số lượng lớn mà không phải sử dụng những công cụ đầy rắc rối của Photoshop.


➡ Adobe Lightroom - Công Cụ Chỉnh Sửa Ảnh Chuyên Nghiệp


Các tinh năng của Adobe Lightroom 6.10:

 

Lightroom 6.10 – Công Cụ Xử Lý Ảnh Phiên Bản Mới Nhất Của Lightroom

 

Lightroom 6.10 – Công Cụ Xử Lý Ảnh Phiên Bản Mới Nhất Của Lightroom

 

-  Adobe Lightroom 6.10 hỗ trợ chuyển dổi ảnh RAW và xủ lý ảnh số.

-  Khả năng sắp xếp, quản lý ảnh,... một cách hiệu quả.

-  Phần mềm cung cấp nhiều tính năng mới và dễ dàng thực hiện các thao tác chỉnh sửa ảnh hơn là Photoshop.


➡ VSCO Film Pack – Preset Giả Lập Màu film Trên Lightroom, Photoshop


Dowload Adobe Lightroom 6.10:

 

Download Lightroom 6.10 cho mac

 

Download Lightroom 6.10.1 cho mac