Mountain Duck – Phần Mềm Tốt Nhất Tạo Kết Nối FTP Ngay Trên Macbook

Ứng dụng Mountain Duck một công cụ tạo kết nối FPT vô cùng tốc độ trên máy tính Macbook, cần thiết khi tương tác làm việc trên Macbook.


➡ Yummy FPT - Quản Lý File Qua Giao Thức FTP


Kết nối mạng FPT tốc độ với Mountain Duck

 

Sử dụng Mountain Duck hỗ trợ người dùng sở hữu kết nối mạnh mẽ trên mạng như FTP, SFTP, WebDAV, Azure Cloud Storage, S3, Google Cloud Storage, Google Drive và OpenStack Swift như là một ổ cứng trong Finder. Bạn có thể dựa trên mã nguồn để mở Cyberduck, nhưng đều có khả năng tích hợp trên máy chủ của bạn.

 

Kết nối mạng FPT tốc độ với Mountain Duck

 

Kết nối mạng FPT tốc độ với Mountain Duck


➡ Transmit - Phần mềm kết nối FPT trên Mac


Link download Mountain Duck 2.0.0.7169

 

 

Bình luận về bài viết